Vi på 3A Byggdelen AB

Sören Larsson

Sören Larsson
Säljare
070 832 69 40

Thony Sundström

Thony Sundström
Butik, Uthyrning, Service & Reparation
070 774 63 16
thony@3abyggdelen.se

Patrik Krepper
Butik, Uthyrning, Service & Reparation
072 222 56 40
patrik.krepper@3abyggdelen.se

Anitha Wallin Lisell

Antiha Wallin Lisell
Ekonomi
ekonomi@3abyggdelen.se

Janne Lisell

Janne Lisell
Säljare
070 897 26 10
janne.lisell@3abyggdelen.se

Patric Lindroos
Försäljning, Inköp & Marknadsföring
072 200 30 22

Therese Larsson

Therese Larsson
Ekonomiansvarig
ekonomi@3abyggdelen.se